Månadsarkiv: februari 2013

Varför är vissa raser dyrare än andra?

Tänkte ge mig på en förklaring till varför det kan skilja så mycket i pris mellan olika raser, varför kattungar av olika raser kan kosta så olika mycket. Det är nog lätt att tro att uppfödarna bara vill tjäna en så stor hacka som möjligt på sina kullar och att det är därför en del är dyrare än andra.

Så är det inte, såklart så kan också marknadspriset styra en viss del, men inte så mycket som man tror.

Den främsta anledningen till prisskillnaderna är att omkostnaderna skiljer sig raser mellan, och omkostnaderna skiljer sig beroende på hur stor rasen är och hur många uppfödare som finns i landet.

T.ex så är rasen Sphynx fortfarande relativt ovanlig i Sverige med få uppfödare. Uppfödarna har ofta importerat avelsdjur och ofta är det dessutom mycket högre pris för avelsdjur, man betalar importkostnader osv. Att importera en katt från utlandet kan bli mycket dyrt! Ofta blir inavelsgraden hög i ett land med få avelsdjur och då måste man helt enkelt se sig om i andra länder.

Behöver man låna en annan hane, vilket man ofta gör, så är det inte gratis. Lånar man en utomlands skickar man ofta sin hona dit och allt vad det innebär.

”Konkurrensen” mellan uppfödare är också lägre bland mindre raser och ofta står köpare i ”kö” för att få köpa sin katt. Här kommer marknadspriset in, man har möjlighet att ta mer betalt för populära och ovanliga raser så man på så vis kan täcka de dyra omkostnaderna. Uppfödning endast är en hobbyverksamhet och de allra flesta uppfödarna går ”back” på sin uppfödning. Mindre raser har då möjlighet att ”passa på” att ta mer betalt för att kunna täcka så många omkostnader som möjligt.

I omkostnader räknar man också in:

– Slitage på möbler och inredning

– Utfodring till mamma och kattungar

– All mängd kattsand som går åt och kattsand kan variera enormt i pris beroende på kvalite

– Vaccination, ID märkning och undersökning av kattungar samt avelsdjur

– Försäkring av mammakatt och kattungarna

– Kostnader för bilfärder till och från veterinär, ev förlorad arbetsinkomst under tiden

– I omkostnader räknas också Utställning av avelsdjuren, tex mammakatt. Vilket de flesta uppfödare gör och tycker är viktigt och framförallt roligt. Det visar att uppfödaren har ett genuint intresse för sin uppfödning, vilket är viktigast. I denna kategori räknar man också in omkostnaderna kring att ställa ut sin katt, ofta åker man långt, bensinkostnader, man kanske bor på hotell, behöver äta under tiden osv.

– Enl lag måste du också vara hemma under tiden då mammakatt föder, vilket kan vara svårt att veta när det blir, så ofta får man lov att vara ledig under hela den beräknade tiden för förlossningen, vilket innebär förlorad arbetsinkomst från arbetet. Inte många uppfödare väljer heller att lämna kattungarna själva deras första dagar i livet utan stannar i deras närhet.

– I vissa fall uppstår komplikationer vid kattmammans dräktighet, eller vid förlossningen, så man måste träffa veterinär eller förlösa med kejsarsnitt. En del uppfödare väljer också att gå på ultraljud med sin dräktiga katt, vilket kostar.

– En del kattungar föds med navelbråck och behöver således ibland att opereras. En del kattungar föds såklart med andra defekter som kräver veterinärvård. Men detta är bara eventuella omkostnader, alltså något man får räkna med men som inte alltid uppstår.

– Varje avelsdjur måste kontrolleras och scannas från rasbundna sjukdomar, som skiljer sig beroende på vilken ras som föds upp. Detta måste utföras regelbundet för att se att katten är frisk och inte för över sjukdomar till sina kattungar.

– Avelsdjuren måste också blodgrupperas, vilket görs av veterinär innan parning. Fel kombination av blodgrupper gör att kattungarna ofta dör vid födseln.

Ovannämnda omkostnader har de flesta uppfödare så detta är inget unikt för en uppfödare av en mindre ras, men jag var bara tvungen att flika in detta ändå.

Tittar vi istället på en ras som tex Norsk Skogkatt som är väl etablerad i landet, så finns det många uppfödare, många potentiella avelskatter och ”konkurrensen” är därmed högre, och man kan på så vis själv inte sätta priset, utan måste såklart snegla på vad andra uppfödare tar betalt för sina kattungar, annars sitter man förstås med osålda kattungar. När det finns många katter så finns också fler avelshanar att välja mellan och de är således inte lika dyra, för även bland ägarna till avelshanarna finns viss ”konkurrens”

Jag har genom åren sett många redovisningar som uppfödare gjort på sin uppfödning, och att de skulle tjäna pengar på sin uppfödning….njaaaa inte riktigt. Hittills har jag aldrig sett någon som ens varit i närheten av en vinst på sin uppfödning. En liten notis bara. Faktum är att en normal/seriös uppfödare aldrig bör gå med vinst, då skulle man vara skyldig att skatta tex. En uppfödning räknas helt och hållet som en hobby verksamhet, allt annat är fel.

Hoppas Ni nu förstår lite mer om varför det kan skilja så mycket i pris raser emellan:)

Annonser